PĀRDOŠANA,
KONSULTĀCIJA
+371 67 538 641
SERVISA
PIETEIKŠANA
+371 29 251 064

Kontakti

Biroja adrese:
Rīga, Brīvības gatve 223, LV-1039

Kontakti:
Pārdošana un konsultācija: +371 67 538 641
Servisa pieteikšana: +371 29 251 064
Fakss: +371 67 840 565
e-pasts: info@ups-service.lv

Juridiskā adrese:
Rīga, Brīvības gatve 221-1, LV-1039.

PVN reģistrācijas Nr.
LV 40003290436

Bankas rekvizīti:
AS „SEB banka”
UNLALV2X
LV41 UNLA 0034 1095 9310 0